Opłaty za duplikaty świadectw lub legitymacji | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Opłaty za duplikaty świadectw lub legitymacji

OPŁATY ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI LUB ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

Przelew powinien być na: DBFO Dzielnicy Rembertów
04-401 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 28

NR konta: 29 1030 1508 0000 0005 5038 2009

Tytułem: Nazwa i numer placówki –Szkoła Podstawowa nr 376
Imię i nazwisko dziecka ( np. za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej )
Opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi – 9,00zł
Opłata za duplikat świadectwa szkolnego wynosi – 26,00zł

DUPLIKAT BĘDZIE WYDANY PO PRZEDSTAWIENIU POTWIERDZENIA WPŁATY NA KONTO