Stypendium Szkolne | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Stypendium Szkolne

Stypendium Szkolne

 

Wnioski wraz z dokumentacją uzupełniającą składamy w szkole w nieprzekraczalnym terminie 15 września 2017 r.

Przypominamy, że na dokumentach wymagany jest podpis obojga rodziców lub opiekunów prawnych, za wyjątkiem sytuacji regulowanych przez postanowienia sądowe.

Informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku, udziela Sylwia Wiechowska-Psycholog

w g. 8:00 -13:00.

Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne są także na stronie Biura Edukacji

w zakładce: dla ucznia i rodzica -pomoc socjalna

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

wniosek-o-stypendium-szkolne-nowy-od-1.09.17 w formie edytowalnej