Terminarz płatności za obiady IX 2017 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Terminarz płatności za obiady IX 2017

                     U W A G A !!!

Opłaty za obiady na wrzesień 2017 r.

             będą zbierane w dniach :

                1,4,5 września 2017 r.

w pokoju intendenta przy stołówce

 od godz.7,30 –  14,30

             Dzieci 18 dni x 5,00 zł  =  90,00

                         Dzieci 18 dni x 4,00 zł   = 72,00

Pracownicy 18 dni x 6,50 zł = 117,00

 

Proszę zgłaszać wszystkie  nieobecności do godziny 9,00
odpisy będą zwracane za dni wcześniej zgłoszone,
telefon do intendenta 22-611-93-39 wew. 27