Informacja n/t płatności za obiady | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Informacja n/t płatności za obiady

U W A G A      R O D Z I C E !!! 

Od 1 września 2017 r. opłaty za obiady będzie można  wpłacać przelewem

Nazwa odbiorcy:

DBFO Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Adres odbiorcy:

04-401 Warszawa
ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87103015080000000550382032

Tytuł przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa

Opłata za obiad na miesiąc/rok  …… 

Odpisy za dni nieobecne tylko po wcześniejszej konsultacji z intendentem.

Wpłaty przelewem na wrzesień  proszę dokonywać w dniach 01,04,05 września 2017 r.

Terminarz opłat będzie umieszczony na stronie internetowej i tablicach informacyjnych.