Zmiana danych szkoły na rachunku bankowym | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Zmiana danych szkoły na rachunku bankowym

Uwaga!!!!!    zmiana danych na rachunku bankowym szkoły.

Wszelkie płatności na rachunek Szkoły Podstawowej nr 376 im.Bohaterów Westerplatte

prosimy realizować po 01.09.2017, gdyż z tym dniem nastąpi przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową

(prośba dotyczy w szczególności realizacji odpłatności za żywienie dzieci na miesiąc wrzesień 2017r,)