Informacja Zarządu Transportu Miejskiego | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Informacja Zarządu Transportu Miejskiego

Uczniowie, którzy otrzymali karty z wgranymi uprawnieniami w szkole do której uczęszczają dotychczas, będą mogli korzystać z nich od 1 września br. mimo zmiany szkoły na inną szkołę podstawową lub gimnazjum działające na terenie m.st. Warszawy.