SZKOŁA BEZ PRZEMOCY | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Przystąpiliśmy do IV edycji programu „Szkoła bez przemocy” – realizacja zadań do czerwca 2010. Program społeczny „Szkoła bez przemocy” prowadzi 17 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange (dawniej Fundacja Grupy TP). Od 2009 r. do grona organizatorów dołączył Partner Programu – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Ambasadorem IV edycji Programu jest Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji w szkołach.