Spotkanie z Dyrektorem Szkoły w dniu 31 maja 2017 r | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły w dniu 31 maja 2017 r

W związku z prowadzoną rekrutacją na rok szkolny 2017/2018 do Szkoły Podstawowej Nr 376 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. gen. K. Ziemskiego 22  serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, którzy chcą aby ich dzieci kontynuowały naukę w naszej szkole  na spotkanie z Dyrektorem Szkoły w dniu 31 maja 2017 r. o godzinie 1700.