ReWeWa – nauczyciele jak uczniowie | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

ReWeWa – nauczyciele jak uczniowie

Burmistrz Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy wraz z Dyrektorem Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte oraz Doradcami Metodycznymi Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie języków obcych w ramach programu ReWeWa zorganizowali w dniu 28.11.2012 w naszej szkole szkolenie dla nauczycieli gimnazjum pt.: ,,British Life, Language and Culture”. Podczas konferencji prelegent,nauczyciel języka angielskiego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 Pan Bolesław Dzierań, zaprezentował następujące prezentacje multimedialne dotyczące różnych aspektów życia w Wielkiej Brytanii:,,Great British People”, ,,UK in Facts and Figures”, ,,Shops and Shopping”, ,,Understanding Englishness – Kate Fox”.