Opłaty za duplikaty | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Opłaty za duplikaty

Opłat z tytułu wydanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych prosimy uiszczać na NOWY NUMER RACHUNKU
 29103015080000000550382009 .