Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej

Nauczycielka języka angielskiego, pani Urszula Nycz otrzymała dofinansowanie uzyskane z Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”– jego programu sektorowego Comenius i akcji „Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”.

Dofinansowanie zostało przyznane na udział w kursie „Developing Oral Fluency in The English Language Classroom (Secondary)”, zorganizowanym przez International Projects Centre (Exeter). Kurs odbył się w dniach 1-12 października 2012. Udział w kursie pozwolił na zdobycie kolejnych doświadczeń, pogłębienie wiedzy o różnorodności kultur i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Osiągnięciu wymienionych korzyści sprzyjały:

  • Tematyka i poziom zajęć;
  • Możliwość spotkania nauczycieli z innych krajów, dająca doskonałą szansę nawiązania
    współpracy międzynarodowej z europejskimi placówkami oświatowymi;
  • Zakwaterowanie w rodzinie brytyjskiej, będące bezcenną i wyjątkową okazją obserwacji ” na żywo” sposobu jej życia (skutkującą przełamaniem stereotypu powściągliwego i zimnego wyspiarza).

Zdjęcia z pobytu w Wielkiej Brytanii oraz tzw. autentyczne materiały (otrzymane w darze lub zakupione przez nauczyciela) będą służyły uczniom w czasie prowadzonych zajęć. Wszelkie korzyści indywidualne jakie nauczyciel odnosi w czasie „Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej” przekładają się na środowisko szkolne.