Święto Edukacji Narodowej | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Święto Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej dla członków ZNP Warszawa Rembertów

         13 października 2016r. w Bibliotece im. Jana Pawła II w Rembertowie odbyła się związkowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część oficjalną poprowadziła Prezes Oddziału ZNP Warszawa Rembertów – p. Ewa Ochenduszka. Spotkanie uświetnili swoją obecnością: Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy – p. Mieczysław Golónka, Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów – p. Stanisław Kowalczuk, Radna Dzielnicy Rembertów
p. Justyna Ślusarczyk, Dyrektor Biblioteki im. Jana Pawła II p. Igor Bogacki.

Część artystyczną „Bo na cóż życie bez miłości?” przygotowali uczniowie Gimnazjum Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte pod kierunkiem
p. Agnieszki Strzelczyk oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 217
im. Obrońców Radiostacji AK pod kierunkiem p. Aliny Idzikowskiej. Prezes Oddziału ZNP pani Ewa Ochenduszka pogratulowała i podziękowała nauczycielom, którzy otrzymali Medal Komisji Edukacji Narodowej: p. Marii Sikorskiej oraz p. Lucynie Milewskiej – Moneta. Złożyła też życzenia wszystkim członkom Oddziału ZNP w Rembertowie. Spotkanie było okazją
do integracji członków związku oraz wymiany doświadczeń.