Pomoc Socjalna dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Pomoc Socjalna dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Pomoc Socjalna dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

 Szczegółowe informacje oraz wnioski dotyczące styendium szkolnego, wyprawki szkolnej i zasiłku szkolnego dostępne są na stronie Biura Edukacji w zakładce dla ucznia i rodzica w podtytule pomoc

socjalna.

Wnioski o stypendium szkolne 2016/2017 wraz z wymaganymi oświadczeniami składamy w szkole w nieprzekraczalnym terminie do15 września 2016 r. Na wniosku wymagany jest podpis obojaga rodziców.Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku oraz zasadami rozliczania pozytywnych decyzji stypendialnych.

wniosek-o-stypendium-szkolne-nowy-od-1.09.16

Wyprawka szkolna 2016/2017 przysługuje uczniom klas trzecich gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek składamy w szkole wraz z rachunkiem lub fakturą potwierdzającą zakupione podręczniki.

wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja wyprawka szkolna

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom w trakcie roku szkolnego, którzy  doświadzyli sytuacji losowej, która znaczącą wpłynęła na zdolność rodziny do wspierania potrzeb edukacyjnych ucznia.

Wniosek składamy nie później niż do dwóch miesięcy od daty zdarzenia.  Przekroczenie terminu powoduje utratę prawa do zasiłku szkolnego.

wniosek-o-zasilek-szkolny-nowy-od-1.09.16

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow