GIEŁDA PLACÓWEK EDUKACJI POZASZKOLNEJ | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

GIEŁDA PLACÓWEK EDUKACJI POZASZKOLNEJ

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązują zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane
w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy.

 

GIEŁDĘ PLACÓWEK EDUKACJI POZASZKOLNEJ odbędzie się 21-22 maja br. w godz. 10-14 w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 4. Podczas Giełdy rodzice i dzieci będą mogli się zapoznać z ofertą placówek. Na odwiedzających giełdę czekają stoiska promocyjne placówek z atrakcjami.

Dokument został opublikowany na stronie www.edukacja.warszawa.pl w części „Dla ucznia i rodzica”, w punkcie „Rekrutacja”, zakładce „Placówki wychowania pozaszkolnego”.

Zasady rekrutacji na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w publicznych placówkach oświatowo- Wychowawczych

harmonogram dla kandydatów do placówek (2)index_45