Info | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Info

U W A G A      R O D Z I C E !!!

 

Od września 2016 r. opłaty za obiady będzie można  wpłacać przelewem

Nazwa odbiorcy:

DBFO Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy

Adres odbiorcy:

04-401 Warszawa

  1. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87103015080000000550382032

Tytuł przelewu:

 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa

Opłata za obiad na miesiąc/rok  ……

 

Odpisy za dni nieobecne tylko po wcześniejszej konsultacji z intendentem.

Wpłaty przelewem proszę dokonywać w danym miesiącu tylko do ostatniego dnia zbierania za żywienie.

 

Terminarz opłat będzie umieszczony na stronie internetowej i tablicach informacyjnych.