TURNIEJ SZACHOWY | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

TURNIEJ SZACHOWY

TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

Termin: 4 czerwca 2016 r. (sobota) godz. 10.00

Miejsce gry: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126
ul. gen. K. Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa, Dzielnica Rembertów

Organizator: Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126

Cel turnieju: Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Warunki uczestnictwa: W turnieju mogą zagrać wszyscy chętni bez względu na wiek.
Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć
i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.

Tempo gry: 15 minut na całą partię.

System rozgrywek: System szwajcarski, 7 rund według przepisów FIDE.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są:
• telefonicznie u sędziego: 664-303-892 oraz mailowo: agabr@poczta.onet.pl,
• w gimnazjum tel.: 22 611 93 39 wew. 24 – u koordynatora turnieju z ramienia szkoły
oraz mailowo: bibliotekagimn126@wp.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, dzielnicę zamieszkania, ewentualną kategorię szachową.
Pierwszeństwo udziału w turnieju mają mieszkańcy Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy zgłoszeni w terminie do 31 maja 2016 r. Ilość miejsc turniejowych 50.
Po tym terminie zapisy będą prowadzone w miarę wolnych miejsc i dla wszystkich chętnych.

Nagrody:
Puchar dla najlepszego:
– zawodnika turnieju, – mieszkańca Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Medale i nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych:
– zawodników w turnieju,
– mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
Nagroda rzeczowa i dyplom dla najlepszego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy:
– licealisty, – gimnazjalisty, – ucznia szkoły podstawowej,
– zawodnika do 8 lat i do 10 lat.
Upominek dla najmłodszego uczestnika turnieju.
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Dojazd autobusami nr 143, 196 do przystanku Czerwonych Beretów 01 + pieszo ok. 5 min.;
nr 153 do przystanku Rembertów-Kolonia + pieszo ok. 7 min.

Przewidywany czas zakończenia turnieju około godz. 14.00