Organizacja egzaminów próbnych | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Organizacja egzaminów próbnych

 1. W dnia 2- 4 grudnia 2015 r. (środa-piątek) odbędą się próbne egzaminy gimnazjalne w salach na trzecim piętrze od godz. 8.00 zgodnie z harmonogramem na każdy dzień.
 2. Uczniowie klas 3 po egzaminach próbnych mają obowiązek uczęszczać na zajęcia edukacyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Mogą być zwolnieni jeśli rodzice w dzienniczkach napiszą zwolnienie z zajęć po egzaminach. Nie zwalniamy uczniów na telefon.
 3. Zajęcia dla uczniów klas 1 i 2 będą się odbywały zgodnie z tygodniowym planem zajęć edukacyjnych z wyjątkiem:
 • 12.2015 r. (środa) – klasa 2b – religia – klasa przychodzi na drugą godzinę lekcyjną
 1. Wprowadza się zmiany sal lekcyjnych dla klas 1 i 2 na czterech pierwszych godzinach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem.
 2. Próbny egzamin gimnazjalny uczniowie piszą pod opieką nauczycieli mających zajęcia edukacyjne w tych dniach z klasami trzecimi oraz nauczycieli wspomagających proces dydaktyczny (nauczyciele wspomagający, psycholog i nauczyciel bibliotekarz) zgodnie
  z harmonogramem na dany dzień.
 3. Próbny egzamin gimnazjalny będzie przebiegał w czasie regulaminowym zgodnie
  z procedurami.
 4. Uczniowie po każdej części egzaminu mają 10 minutową przerwę.
 5. Uczniowie klas 3 przychodzą w tych dniach do szkoły na godz. 7.50, o godz. 8.00 rozpoczyna się egzamin. Obowiązuje strój uroczysty.
 6. Proszę przypomnieć o legitymacjach i napisanych na nich nr PESEL – w ten sposób uczniowie skontrolują poprawność wpisanych PESEL-i na egzamin w kwietniu.

g126