POMOC MATERIALNA W ROKU SZKOLNYM 2015/16 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

POMOC MATERIALNA W ROKU SZKOLNYM 2015/16

Na terenie gimnazjum informacji i pomocy w wypełnieniu wniosków udziela Sylwia Wiechowska psycholog sala 312

Drodzy Rodzice

Pomoc materialna dla uczniów naszego gimnazjum zamieszkałych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy dostępna jest w formie:

 

stypendium szkolnego – wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy składać w gimnazjum w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2015 r

Wniosek wraz z instrukcją do pobrania na stronie Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl w zakładce: dla ucznia i rodzica-pomoc socjalna

 

wyprawki szkolnej – w roku 15/16 na poziomie edukacyjnym gimnazjum ta forma pomocy przysługuje wyłącznie uczniom klas 2 i 3 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz podstawę wydania orzeczenia zgodną z instrukcją obowiązującą we wniosku o wyprawkę szkolną, niezależnie od progu dochodowego rodziców.

Uczniowie uprawnieni składają wnioski wraz z niezbędną dokumentacją w gimnazjum w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015 r.

Wniosek wraz z instrukcją do pobrania na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce: dla ucznia i rodzica-pomoc socjalna

 

zasiłku losowego – jest to forma pomocy dla rodzin uczniów naszego gimnazjum, które doświadczyły nagłej sytuacji kryzysowej. Wniosek o zasiłek można składa w trakcie roku szkolnego w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia kryzysowego zdarzenia losowego. Przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa do ubiegania się o zasiłek losowy.

Wniosek wraz z instrukcją do pobrania na stronie Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl w zakładce: dla ucznia i rodzica-pomoc socjalna