Rembertowskie Centrum Popularno Naukowe – propagowanie wiedzy w Laboratorium Naukowym Pracowni Konstruktorskiej oraz Studiu Multi-Foto | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Rembertowskie Centrum Popularno Naukowe – propagowanie wiedzy w Laboratorium Naukowym Pracowni Konstruktorskiej oraz Studiu Multi-Foto

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie ma ogromną przyjemność zaprosić na niedzielne popołudnie 14 czerwca 2015 roku, na godzinę 16.00 do Parku Rekreacyjnego przy ul. Frontowej.

Podczas odbywającego się tam w ramach II Rembertowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej koncertu, pragniemy przedstawić prezentację naszego autorskiego projektu, który zgłoszony został do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016.

W  bezpośredniej rozmowie z mieszkańcami, będziemy mieli szansę zaprezentować nasz projekt o nazwie „Rembertowskie Centrum Popularno Naukowe”, którego celem jest propagowanie wiedzy w Laboratorium Naukowym/Pracowni Konstruktorskiej oraz Studiu Multi-Foto.

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/taskPropose/2188

Będzie miało ono swoją siedzibę w Dzielnicy Rembertów w Warszawie, na terenie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte, mieszczącego się na ul. gen. Karola Ziemskiego „Wachnowskiego” 22.

Projekt ma charakter ogólnodzielnicowy a jego głównym celem jest nowatorskie inspirowanie i otwarcie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju mieszkańców Rembertowa bez względu na wiek. Wierzymy, że przewidziane w projekcie zaawansowane technologie wzbudzą szerokie zainteresowanie zarówno młodego pokolenia, jak i rodziców oraz seniorów.

Odbiorcy projektu, otrzymają szansę aktywnego uczestniczenia w procesie poznawczym.

Zakłada on utworzenie Szkolnego Centrum Naukowego (SCN) i wyposażenie go między innymi w nowoczesny sprzęt multimedialny, małe studio fotograficzne Multi-Foto, zestaw klocków konstrukcyjnych do budowania trójwymiarowych robotów.


Na ten cel gimnazjum przeznaczy przestronną salę o powierzchni ponad 50 m2 oraz udostępniona zostanie istniejącą już bezprzewodowa sieć internetowa i sieć strukturalna Wi-Fi.

Szkolne Centrum Naukowe udostępnione będzie:

 • młodzieży gimnazjalnej:
  1. na zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i pobudzające do twórczego myślenia,
  2. na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu informatyki i nauki języków obcych,
  3. do wykorzystania na pozostałych lekcjach
 • zgodnie z opracowanym regulaminem, dla:
  1. rodziców uczniów Gimnazjum nr 126 (np.: w ramach zespołów, których działanie polegało będzie na współpracy rodziców i dzieci – integracjach poprzez hobby),
  2. grup zorganizowanych z instruktorem,
  3. Akademii Seniora,
  4. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Gimnazjalna Przystań”
 • w projekcie przewidziano również organizowanie lekcji pokazowych dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli działających na terenie Dzielnicy Rembertów.

W Szkolnym Centrum Naukowym znajdzie się sprzęt, w którym zastosowane zostały najnowsze technologie, co pozwoli uczniom uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych na wysokim poziomie edukacyjnym z dziedziny fotografii robotyki, informatyki oraz języków obcych.

Uczniowie będą mieli tu szansę odkrywać wiedzę z zakresu:

 • programowania,
 • budowania trójwymiarowych robotów,
 • rozwijania twórczego myślenia podczas projektowania graficznego zdjęć i filmów

Dana im będzie również możliwość:

 • wykorzystania sieci jako źródła inspiracji,
 • poznawania tajników wiedzy poprzez zabawę z wykorzystaniem drukarki 3D,
 • uczestniczenia w wirtualnej wycieczce, dzięki zaawansowanej technologii minidromów z kamerą HD.

Projekt ma również na celu:

 • rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań,
 • pobudzanie i rozwijanie kreatywności i samodzielnego twórczego myślenia,
 • ukierunkowanie gimnazjalistów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wiara we własne siły,
 • przygotowanie do świadomego wyboru zawodu,
 • prowadzenie działań w zakresie cyfryzacji szkoły.

budzetPoparcie – oddanie głosu na nasz projekt „Rembertowskiego Centrum Popularno Naukowego” pozwoli na uzyskanie funduszy na jego powstanie – na powstanie pierwszego, tak nowoczesnego Szkolnego Centrum popularyzacji wiedzy w Dzielnicy Rembertów.

http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/zbli-a-si-g-osowanie-w-ii-edycji-bud-etu-partycypacyjnego

rr

ZASADY DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA
 • Głosowanie trwać będzie przez 11 dni, między 16 a 26 czerwca 2015 r.
 • Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać głos na nasz projekt.
 • Pamiętaj, że można oddać głos tylko raz !
 • Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie (nie trzeba być jednak zameldowanym).
 • W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy, bez względu na wiek.

Z powyższych względów w budżecie partycypacyjnym mogą uczestniczyć również osoby małoletnie (dzieci), które zamieszkują z rodzicami (opiekunami prawnymi) na terenie m.st. Warszawy. One również są mieszkańcami m.st. Warszawy uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych.

Osoby małoletnie chcąc wziąć udział w procesie budżetu partycypacyjnego powinny dysponować zgodą rodzica (opiekuna prawnego). Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) jest konieczna również z tego względu, że udział osób małoletnich w procesie budżetu partycypacyjnego wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych. O ile pełnoletni mieszkaniec m.st. Warszawy może sam wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych to, jeżeli chodzi o osoby małoletnie taką zgodę mogą wyrazić wyłącznie ich rodzice (opiekunowie prawni).

UWAGA!

 • Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz (np. zagłosujesz przez Internet i osobiście), wtedy wszystkie Twoje głosy zostaną uznane za nieważne.
 • Jeżeli łączny koszt realizacji wybranych przez Ciebie projektów przekroczy kwotę 648 000 zł. dostępną na poziomie dzielnicy Rembertów, Twój głos również nie będzie ważny.
 • Projekty, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2016 r.
JAK ZAGŁOSOWAĆ NA NASZ PROJEKT – w kilku prostych krokach

A. Zagłosować można przez Internet.

 • Najłatwiej jest zagłosować przez Internet – na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
 • Można głosować tylko w jednej dzielnicy.
 • Jeśli będziesz głosować przez internet, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie – wystarczy tylko wybrać dzielnicę Rembertów i nasz projekt znajdujący się na liście pod numerem 11.
 • Możesz wybrać dowolną liczbę projektów w Rembertowie – pamiętaj jednak, że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie projektów, nie może być większy niż kwota 648 000 zł. – w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzony jako nieważny.

B. Zagłosować można również papierowo.

 • Należy przyjść do Urzędu Dzielnicy Rembertów w godzinach jego pracy i wrzucić do urny wypełnioną kartę do głosowania. Papierową kartę do głosowanie będzie można pobrać w urzędzie od pierwszego dnia głosowania, czyli od 16 czerwca.
 • Można również przekazać swój głos pocztą na adres Urzędu Dzielnicy Rembertów z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 16 a 26 czerwca 2015 r. (kartę do głosowania będzie można pobrać ze stron internetowych od 16 czerwca 2015 r. lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców).

Do dnia 10 lipca 2015 r. zostaną ogłoszone listy projektów (w każdym z obszarów), które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2016 roku!