ROK SZKOLNY 2010/2011 ROZPOCZĘTY! | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

ROK SZKOLNY 2010/2011 ROZPOCZĘTY!

01.09.2010r. o godz. 10.00 rozpoczął się uroczysty apel inaugurujący nowy rok szkolny. Wicedyrektor Gimnazjum Katarzyna Stencel powitała grono pedagogiczne, uczniów, rodziców oraz pracowników gimnazjum.

Spotykając się pierwszego września w Gimnazjum im. Bohaterów Westerplatte nie sposób było nie wspomnieć tragicznej i jednocześnie ważnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wicedyrektor Katarzyna Stencel w swoim przemówieniu przypomniała wydarzenia sprzed 71 lat. Nawiązała do znaczenia symboli i wartości w życiu współczesnego człowieka. Podkreśliła wagę świadomej odpowiedzialności za przyszłość swoją i innych oraz pracy nad sobą.

Na zakończenie „popłynęły” życzenia i pozdrowienia:

Drodzy pierwszoklasiści! Od dzisiaj szkoła ta, jest również Waszą szkołą. Wpisując siebie w jej tradycję, uczyńcie naszą szkołę jeszcze lepszą – przez wysiłek pracy i mądre wykorzystanie czasu. Starszych gimnazjalistów proszę o życzliwe przyjęcie młodszych kolegów. Teraz już jesteście z „jednej szkoły” i niech to – ma istotne znaczenie. Trzecioklasiści mają bardzo ważny rok przed sobą. Zdecyduje on o dalszej nauce…. a może nawet i o całym życiu. Warto pokusić się o mądre postanowienia i je zrealizować. Szanowni nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice!
Życzę wszystkim nam, by wyzwania i doświadczenia, jakie stoją przed nami w rozpoczynającym się dziś roku szkolnym, przyniosły nam zadowolenie i satysfakcję.

Po uroczystości w sali gimnastycznej odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.

Delegacja Naszego Gimnazjum – Dyrektor Dorota Jachnik oraz poczet sztandarowy pod opieką p.Ewy Rogalskiej – Monserrat, uczestniczyła w Warszawskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011. Uroczystość odbyła się w Rembertowie z udziałem Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Wiceprzewodniczącej Rady Warszawy Ligii Krajewskiej, Dyrektora Biura Edukacji Jolanty Lipszyc, Burmistrza Dzielnicy Rembertów Mieczysława Golónki, Wiceburmistrza Dzielnicy Rembertów Czesława Ochenduszka, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów Waldemara Sobczyka, radnych, dyrektorów rembertowskich placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz pracownikom Szkoły życzymy, aby był to rok samych sukcesów!