SUKCES W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE – MATEMATYKA BEZ GRANIC | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

SUKCES W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE – MATEMATYKA BEZ GRANIC

I miejsce w rejonie mazowieckim a III miejsce w Polsce – w Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez granic”. Taki fantastyczny wynik uzyskali uczniowie klasy 3b, których nauczycielką matematyki i jednocześnie wychowawcą jest Pani Liliana Klimowicz.

GRATUALCJE!!! GRATULACJE dla uczniów klasy 3b oraz dla Pani Liliany Klimowicz.

Na przełomie maja i czerwca odbędzie się oficjalne wręczenie dyplomów i nagród.
W tegorocznej XXI edycji udział wzięło 20.000 uczniów w całej Polsce, a w wersji SENIOR – dla III klas gimnazjów – 295 klas w 155 szkołach.

Konkurs ma ponad 20-letnią tradycję -przywędrował do nas z Francji, gdzie do dziś mieści się jego „sztab światowy”. Organizowany jest pod auspicjami Rady Europy i zakłada otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Główny cel konkursu jest prosty – promocja matematyki. Liczą się także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Ma też interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków- startują w nim całe klasy, co bardzo integruje zespół uczniów.

Z naszego gimnazjum klasa 3b brała udział w konkursie w składzie 24-ro osobowym, zgodnie z regulaminem konkursu jest to praca grupowa. Uczniowie rozwiązywali 10 zadań. Jedno zadanie było w języku obcym. Uczniowie mogli wybrać w jakim języku wykonają zadanie. Nasi uczniowie wybrali język angielski.

Zgłoszenia udziału w konkursie dokonano 29 XI 2009r.

Etap wstępny odbył się: 1 I 2010r. – 28 II 2010r.

Finał: 4 III 2010r.

Szczegóły o konkursie dostępne są na stronie: http://www.mbg.uz.zgora.pl

GENEZA KONKURSU
 • Od kilkunastu lat w krajach Europy Zachodniej organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathematiques sans frontieres” mający charakter zawodów międzyklasowych.
 • Pierwsza edycja tego konkursu została zorganizowana w roku 1989 między innymi przez Akademię w Strasburgu. Objęła ona 87 klas szkół francuskich. Konkurs bardzo szybko zyskał dużą popularność w krajach Europy Zachodniej. Okazało się, że już po siedmiu latach liczba uczestników wzrosła do 2.745 klas, przy czym udział w zawodach wzięło ponad 27 tysięcy uczniów w wieku od 15-17 lat pochodzących z ponad 20 krajów. W kolejnych latach obserwowano wzrost liczby uczestników.
 • W XIV edycji Konkursu uczestniczyła młodzież z ponad 20 państw, w tym uczniowie z krajów Unii Europejskiej i krajów ubiegających się o przyjęcie do UE oraz młodzież z USA, Meksyku i Kanady.
 • Od 1993 roku Polska była reprezentowana w Międzynarodowym Konkursie „Mathematiques sans frontieres” (na zasadzie eksperymentu) przez uczniów z rejonu Nowy Sącz. W roku 2001 patronat nad Międzynarodowym Konkursem „Mathematiques sans frontieres” na terenie Polski objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne zaś prace związane z propagowaniem oraz organizowaniem tego konkursu na terenie kraju powierzono Sądeckiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego (Sądeckiemu Oddziałowi PTM). Powołany (w październiku 2001) Polski Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Mathematiques sans frontieres” (wspierany przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Strasburgu oraz polskie władze oświatowe) rozpowszechnił ten konkurs, co przełożyło się na szybki wzrost liczby polskich uczestników konkursu. Otóż już w 2001 roku w konkursie brało udział około 500 uczniów, w roku 2002 roku ponad 1 500 uczniów, a rok później liczba ta wzrosła do ponad 10.000 uczniów.
 • Do tej pory w konkursie uczestniczyli również uczniowie z Włoch, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Irlandii Północnej, Luksemburga, Hiszpanii, Danii, Finlandii, Austrii, Brazylii, Egiptu, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nigerii, Maroko, Tunezji.
IDEE KONKURSU

Ideą Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic” jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy:

 • krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata,
 • szkołami danego regionu,
 • matematyką i językami obcymi,
 • szkołami publicznymi i niepublicznymi,
 • samymi uczniami.

Konkurs ma na celu podniesienie:

 • zainteresowania uczniów matematyką,
 • poziomu pracy w grupach,
 • stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu,
 • własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów,,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupach,
 • stopnia opanowania języków obcych.