ERA INŻYNIERA | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

ERA INŻYNIERA

Instytut Lotnictwa w Warszawie uruchomił ogólnopolski program skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodziców i nauczycieli przedmiotów ścisłych p.n. „Era inżyniera”.  Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Gospodarki.Program obejmuje swoim zasięgiem ponad 17 000 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szczegółowy harmonogram działań został opracowany do 2014 roku. Jedną z form działań jest interaktywny portal internetowy. Poza portalem prowadzone będą zintegrowane działania promocyjno-edukacyjne wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Planowane są m.in. ogólnopolskie konkursy młodzieży, otwarte laboratoria naukowe, warsztaty dla nauczycieli, konferencje naukowe, akcje uliczne i inne.

http://www.netinstytut.edu.pl
http://www.ilot.edu.pl
http://www.erainzyniera.pl