Wyprawka szkolna 2014/2015 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Wyprawka szkolna 2014/2015

Drodzy Rodzice termin składania wniosków o dofinansowanie podręczników z tytułu Rządowego Programu Pomocy „Wyprawka Szkolna” upływa dnia 10 września 2014 roku. W bieżącym roku szkolnym gimnazjalnym, pomoc przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wzory wniosków i szczegółowe informacje na stronie Biura Edukacji
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow