Stypendium szkolne 2014/2015 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Stypendium szkolne 2014/2015

Drodzy Rodzice termin składania wniosków o stypendium szkolne wraz z dokumentacją uprawniającą do ubiegania się o dofinansowanie upływa dnia 15 września 2014. Przypominamy, że pomoc przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe.
Wzory wniosków i szczegółowe informacje na stronie Biura Edukacji.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow