Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum z dnia 20 czerwca 2014 r. | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum z dnia 20 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych  dla uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 na  podstawie § 21 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów   i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) oraz WSO Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126  im. Bohaterów Westerplatte.

Powołuję do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych następujące komisje na:

1. Egzamin poprawkowy z geografii w dniu 27 sierpnia 2014 r. (środa) godz. 9.00

sala 305:

 • Przewodniczący Komisji – mgr Dorota Jachnik – dyrektor szkoły
 • Członek komisji – mgr Bożena Jeżyna – nauczyciel uczący przedmiotu
 • Członek komisji – mgr Martyna Goławska – nauczyciel matematyki

2. Egzamin poprawkowy z fizyki w dniu 27 sierpnia 2014 r. (środa) godz. 9.00

sala 303:

 • Przewodniczący Komisji – mgr Edyta Lelek Bury – wicedyrektor szkoły
 • Członek komisji – mgr Urszula Lindstedt Waligórska – nauczyciel uczący przedmiotu
 • Członek komisji – mgr Anna Łysiak – nauczyciel chemii

3. Egzamin poprawkowy z języka polskiego w dniu 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) godz. 9.00

sala 205:

 • Przewodniczący Komisji – mgr Dorota Jachnik – dyrektor szkoły
 • Członek komisji – mgr Małgorzata Szeląg – nauczyciel prowadzący przedmiot
 • Członek komisji – mgr Agnieszka Strzelczyk – nauczyciel uczący przedmiotu

4. Egzamin poprawkowy z matematyki w dniu 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) godz. 9.00

sala 307:

 • Przewodniczący Komisji – mgr Edyta Lelek Bury – wicedyrektor szkoły
 • Członek komisji – mgr Martyna Goławska – nauczyciel uczący przedmiotu
 • Członek komisji – mgr Urszula Polak – nauczyciel uczący pokrewnego przedmiotu

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2014 r.