Ewaluacja Zewnętrzna | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Ewaluacja Zewnętrzna

W dniach 5–7 marca 2014 r. zostaną przeprowadzone na terenie szkoły badania przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły.