SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013

Coroczny udział naszych uczniów w „Sprzątaniu świata”.